amunİşitme Cihazı Nasıl Seçilir - 2024

İşitme Cihazı Nasıl Seçilir

İzmir İşitme Cihazları | İşitme Cihazı Teknik Servis

İşitme Cihazı Nasıl Seçilir Kullanacağım işitme cihazının tipini neye göre seçmeliyim? İşitme kaybınızın seviyesi kullanabileceğiniz işitme cihazının tipinin seçimindeki en önemli etkendir.

Bunun yanı sıra kulak kanalınızın yapısı, kulağınızda akıntı olup olmadığı, estetik tercihleriniz, teknolojik tercihleriniz, ekonomik kaygılarınız , sosyal yaşantınızın yoğunluğu ve el becerilerinizin durumu göz önünde bulundurularak seçim yapılır. İşitme Cihazı Ne Zaman Kullanılır 2023

İşitme Cihazı Nasıl Seçilir
İşitme Cihaz Nasıl Seçilir

İşitme Cihaz Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

İşitme cihazına karar verirken belirli ölçütler göz önünde tutulur. İşitme kaybının derecesi, işitme kaybının hangi frekanslarda olduğu, konuşmayı anlama derecesi, kulaktaki hastalığın ne olduğu, kulağın fiziki yapısı, hastanın yaşı, el becerisi, bütçesi, sosyal yaşantısı ve hastanın tercihi bir bütün halinde ele alınır.

Sadece bir kulağın işitme kaybı olduğu durumlarda o kulağa işitme cihaz takılması gerekir. İki kulakta birden işitme kaybı var ise işitme cihazın hangi kulağa takılacağına işitme kaybının derecesine ve sesi anlama yüzdesine bakarak karar verilir. Ancak tek yönlü işitme konuşmayı anlama ve sesin yönünün ayırt edilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. O nedenle her iki kulağa işitme cihaz takılması çok daha faydalıdır

İşitme Cihaz Nedir?

İşitme cihazları dışarıdan gelen seslerin şiddetini yükselterek kulağın duyabileceği seviyeye getiren elektronik aletlerdir. İşitme cihazlar başlıca 3 parçası bulunmaktadır.

Mikrofon: Ses enerjisini elektriksel sinyale çeviren kısımdır.

Amplifikatör: Mikrofonun oluşturduğu elektriksel sinyalin şiddetini yükselten kısımdır.

Hoparlör: Şiddeti yükselterek elektriksel sinyali ses enerjisine dönüştürür.

İşitme Kaybı Nedir?

İşitme kaybı kulağın doğal yapısının zedelenmesi, ses iletim fonksiyonlarını tam yerine getirememesi durumda işitme kaybı oluşur. Ne sebeple olursa olsun iletişim ve duymada başlayan ses azlığı bir işitme kaybıdır. Normal işitme ise kişinin bulunduğu sosyal ortamın içinde yaşayabilmesi ve çevresiyle iletişimi sağlayabilmesi için gerekli olduğu düşünülen işitme düzeyidir. Ancak normal işitmeden bahsedilebilmesi için sosyal çevrede kişiler arası iletişimde herhangi bir problem yaşanmaması gerekmektedir İşitme Testi Odyometri Nedir 2023

İşitme nasıl oluşur? / Nasıl meydana gelir?

NASIL DUYARIZ: Kulaklarımız dışardan gelen sesleri ses dalgası olarak alır ve kulak kanalı yoluyla orta kulağa iletir ve burada da ses titreşimlere dönüştürülür. Bu titreşimler iç kulaktaki kokleaya gönderilir. Koklea içi sıvı dolu ve binlerce ince iç ve dış tüylü hücreleri içeren salyangoz şeklinde bir organdır. Titreşimler kokleada yol açarak sıvının çok ince olan tüylü hücreleri bükmesine neden olur. İnce tüylü Hücreler büküldükçe, sinir sinyalleri işitme sinirleri yoluyla beyne geçer ve beyinde ses olarak algılanır. İzmir İşitme Merkezi 2023

İşitme Kaybı Çeşitleri
İşitme Kaybı Çeşitleri

işitme cihazı

İşitme Kaybı Çeşitleri

İşitme kaybı çeşitleri genel itibariyle 5 gruba ayırabiliriz. 1. Îletim tipi işitme kaybı, 2. Sinirsel (Sensörinöral) (S/N) işitme kaybı, 3. Karışık (Mikst) tip işitme kaybl, 4. Fonksiyonel işitme kaybı,
5. Merkezi (Santral) işitme kaybı

1 – İletim tip işitme kaybı

Diş ve orta kulak fonksiyon bozukluklardan (Kulak kepçesi, kulak zarı patolojileri, orta kulak patolojileri ve hastalıkları, Östaki disfonksiyonu, eksternal otit vb.)kaynaklanan bir işitme kaybıdır. Tıbbi olarak tedavisi mümkündür. Yeterince ses verildiğinde algılama sıkıntısı olamaz. Tedavinin başarısız olması durumlarda işitme cihazları önerilir. İşitme cihazlarından maksimum derecede fayda sağlanabilir.

2- Sinirsel (Sensörinöral) (S/N) işitme kaybı

İç kulakta ve iç kulak işitme sinirlerinde meydana gelen işitme kaybıdır. Nedeni ise ;Viral enfeksiyonlar, akustik travma, meniere sendromu, kafa travması, antibiyotikler aşırı gürültü gibi nedenler sayılabilir. Sinirsel tip işitme kaybının tedavisi pek mümkün değildir. Kişinin iletişimini sürdürebilmesi için randımanlı ve uyumlu işitme cihazı kullanması gerekmektedir. Bu hastalığa sahip kişiler algılama sıkıntısı çekerler,
sesleri pek ayırt edemezler, konuşanı anlamak için işitme cihazına ve dudak konuşmasına ihtiyaç duyarlar.

3- Karışık (Mikst) tip işitme kaybı

Hem iç kulaktan hem de dış ve orta kulaktan oluşan bir işitme kaybıdır. Diğer bir değimle aynı kulakta iletim tip ve sinirsel tip işitme kaybının beraber oluştuğu bir işitme kaybıdır. Bu işitme kaybına sahip kişiler, bazı kelimeleri gayet iyi anlarken, diğer kelimeleri ayırt edemezler. Genelde bu hastalığın tedavi başarı oranı zayıftır. İşitme cihazını kullanarak işitme sorunlarını asgariye indirgeyebilirler.

4 – Fonksiyonel işitme kaybı

Organik kökeni olmayan, emosyonel bir işitme kaybıdır. Bu hastalığa sahip kişiler işitme cihazını kullanarak işitme sorunlarını çözebilirler.

5 – Merkezi işitme kaybı

İşitme merkezinin zedelenmesi durumunda meydana gelen bir işitme kaybıdır. Koklea çekirdekler ve işitsel korteks arasında farklı nedenlerden oluşan sorunlardan meydana gelen bu tür işitme kaybının da tedavisi pek mümkün değildir. Bu kayba sahip kişiler işitme cihazı kullanarak sorunlarını düşürebilirler.

İşitme Cihazı
İşitme Cihazı
Categories: İşitme Cihazı

Written by:admin All posts by the author